Privacy Policy en voorwaarden

Leef niet in angst. Verhoog je vibratie!

Het Covid-19 virus en de gezondheid van mijn cliënten en gezin neem ik uiterst serieus. Daarom volg ik de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsorganisatie VBAG.

Maar leef a.u.b. niet in angst. Juist nu is Stress Transformatie belangrijk en wil ik dat jij je gezien en gehoord voelt. Daarom zijn gesprekken mogelijk via Online counseling en kunt U cursussen aanschaffen op mijn platform: www.innerouterstrength-academy.com.

Cliënt heeft ook eigen verantwoordelijkheid.

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over de mogelijkheden.
De cliënt stemt in met de doelstelling van de behandeling, waarbij zij zich er bewust van is dat resultaat van de behandeling afhankelijk is van haar eigen inspanning.
De cliënt realiseert zich dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de therapeut

Corona richtlijnen

De individuele face to face sessies bied ik aan mits je (of ik) geen verkoudheidsklachten of griepklachten hebt.

Zoals altijd zorg ik in mijn praktijk voor hygiëne, schoonmaak, desinfectie deurgrepen, apparatuur etc. En maak ik gebruik van wegwerp papieren.

Als je je sessie moet afzeggen omdat je sociale contacten moet beperken, het niet vertrouwd of klachten hebt van verkoudheid of griep dan graag tijdig de sessie (minimaal 48 uur van tevoren ) telefonisch afzeggen.

Voor meest recente informatie kijk je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Voor nu veel gezondheid, wijsheid en liefde gewenst.

Algemene voorwaarden

Hieronder leest U over de AVG wetgeving, mijn algemene voorwaarden en de aandacht ik aan uw privacy geef.

Ik, als therapeut ben verplicht mij te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging VBAG en de RBCZ welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging (www.VBAG.nl) en (www.RBCZ.nu)

Annuleren

Wanneer U verhinderd bent, meld dit a.u.b. 48 uur van te voren telefonisch. Voicemail of what’s app 06 508 69750. Anders ben ik helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. Indien Uw therapeut in behandeling is, spreekt U dan a.u.b. de voicemail in. E-mails worden niet altijd gezien.

Bij niet tijdige afzegging behoudt Jacqueline van MunayQi zich het recht voor één keer het uurtarief of het tarief van de afgesproken behandeling in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld. Om bedrijfsmatig optimaal te functioneren, hopen wij dat U hiervoor begrip heeft. U zorgt erop deze manier voor dat andere klanten ( en u zelf mogelijk in toekomst) niet onnodig lang hoeven te wachten op de volgende afspraak.

Het is in het belang van de cliënt en de therapie, dat de cliënt alle relevante informatie verstrekt aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van minimaal € 99,00 voor losse intake, natuurgeneeskundige consulten of therapie. Sessies daaropvolgend kunnen variëren qua therapievorm en tarief. Trajecten en programma’s zijn op maat, hiervoor gelden afgesproken bedragen.

Natuurgeneeskunde en psychosociale therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
MunayQi methoden leveren een positieve bijdrage in de ondersteuning van uw welbevinden en gezondheid. Ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Op welke niveau’s vind transformatie plaats?

Ik leer je weer contact maken met 3 lagen van je bewustzijn namelijk; emotioneel/ mentaal (Bach) , spiritueel (healing),  fysiek (massages, kruiden) en maak gebruik van bewuste (Matrix) en onbewuste (Psych-K) transformatie methodes .

Klachten bespreek het met mij.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot de beroepsvereniging www.vbag.nl https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html,  of www.rbcz.nu.  Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut. Een klacht kan worden ingediend bij het tuchtcollege www.tcz.nu

Word natuurgeneeskundige therapie vergoed?

Via uw aanvullende verzekering kunnen de Alternatieve of onplementaire
geneeswijzen van MunayQi (deels) vergoed worden.

Uw MunayQi therapeut voldoet aan:

• VBAG beroepsvereniging koepelorganisatie RBCZ en is zorgverzekeraar erkend.
• Medische- en psychosociale kennis.
• Vindbaar in Zorgzoeker/ Zorggids/Zorgwijzer
• Gecertificeerd door Coachfinder

Declaratie van uw kosten bij ziektenkostenverzekeraar

Vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is mogelijk indien deze de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) erkent. (In de meeste gevallen is dit zo) De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis. Vergoedingen vinden plaats op basis van natuurgeneeskundige therapie en het lidmaatschap VBAG.

Bij twijfel kan alleen uw ziektekostenverzekeraar hierover uitsluitsel geven. MunayQi kan en mag niet bemiddelen tussen u en uw ziektekostenverzekeraar, dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Kosten voor niet nagekomen afspraken kunnen uiteraard niet bij ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.

WBGO wetgeving dossier aanleggen

Als uw behandelende therapeut leg ik een behandel dossier aan, wettelijke verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of huisarts. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-Zorgvuldig om ga met persoonlijke en medische gegevens.

-Onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

-Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Cliëntendossier wordt bewaard om;

 • andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens die 15 jaar bewaard blijven zijn:

 • Persoonsgegevens (volledige naam, geboortedatum, volledige woonadres, telefoonnummer, emailadres, geslacht).
 • Gezondheidsinformatie indien deze gerelateerd is aan de hulpvraag.Biometrische informatie.
 • Genetische informatie in deze van belang is tijdens begeleiding traject. Voortgangsgegevens die tijdens het begeleidingstraject van belang zijn (verandering in gezondheidsinformatie, verandering in biometrische informatie, huiddiagnose, meet- en weeg gegevens, informatie die van invloed is op het begeleidingsproces

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult
 • Behandelingen zoals; preventie, welbevinden, sociaal (maatschappelijke) dienstverlening, werk,- opvoedings- en/of school gerelateerde problemen en/of schoonheidsbevordering, vallen nadrukkelijk niet onder natuurgeneeskundige zorg.

U heeft de voorwaarden gelezen en bent op de hoogte van de AVG privacy wet.

U geeft toestemming om gegevens op te slaan en de MunayQi Nieuwsbrief, e-book of afspraak bevestiging te ontvangen.

Cookies

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 • Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
 • Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.